เกี่ยวกับนักเขียน

เกี่ยวกับนักเขียน

ประวัตินักเขียน ศุภกานต์ มั่งพิบูล

ตำแหน่ง บรรณาธิการ idroidproject.org

เกิดวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2524

จบปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาอักษรศาสตร์

มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานประเภทบล็อกให้ความรู้เกี่ยวกับออนไลน์ต่างๆและสื่อออนไลน์ต่างๆ

ความเชี่ยวชาญของนักเขียน มีความคิดสร้างสรรค์ มีระเบียบ มีระเบียบวินัย มีทักษะการค้นคว้าที่ยอดเยี่ยม และมีความกระตือรือร้นในการแบ่งปันสิ่งที่เขียน มีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่ดีเยี่ยม รวมถึงมีทักษะการค้นคว้าที่ยอดเยี่ยมทั้งในด้านสื่อออนไลน์และธุรกิจออนไลน์ต่างๆ และทักษะการสื่อสารด้วยคำพูดและการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการติดต่อสื่อ ทักษะทางการตลาดและความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อใหม่เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมตนเอง มีทักษะในการวิเคราะห์การเดิมพันพนันออนไลน์ได้อย่างดีเยี่ยม

ผลงานของนักเขียน เขียนหลักสูตรการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลายหลักสูตร เกี่ยวกับการให้ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเล่นพนันออนไลน์

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อ นางสาวศุภกานต์ มั่งพิบูล

ตำแหน่ง บรรณาธิการ idroidproject.org

ที่อยู่ 34 14 ม.14 ซอย ไอยรา 27 คลองสอง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120

อีเมล์ [email protected]